Umowa zlecenie + ewidencja liczby godzin / Umowa o dzieło + informacja o liczbie godzin

  • Załącznik 1 - wzór umowy zlecenie + rachunek + ewidencja liczby godzin  -zestawienie tabelaryczne przepracowanych godzin w każdym dniu realizacji umowy potwierdzane każdorazowo przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Podpisanie umowy zlecenia zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności np. usługa sprzątania, prowadzenia biura lub zajęć gimanstycznych, w zamian za określone świadczenie.
  • Załącznik 2 - wzór umowy zlecenie / o dzieło + rachunek  + informacja o liczbie godzin - oświadczenie zawierające samą liczbę godzin wykonywania usług składane po wykonaniu zlecenia (minimalna stawka godzinowa w 2020 r. wynosi 17,00 zł brutto). Przedmiotem umowy o dzieło muszą  być czynności dające konkretny, namacalny rezultat - zarówno materialne, np. wykonanie stołu czy krzeseł, jak i niematerialne, np. zaprojektowanie strony internetowej.
  • Załącznik nr 3 - oświadczenie do umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.

 

Kontakt z nami

Działalność bieżąca i inwestycyjna rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
jbonikow@um.szczecin.pl
Irena Błachowiak
91 42-45-593
iblachow@um.szczecin.pl
Beata Wąsowska
91 42-45-417
bwasowska@um.szczecin.pl