Umowa zlecenie + ewidencja liczby godzin / Umowa o dzieło + informacja o liczbie godzin

  • Załącznik 1 - wzór umowy zlecenie + rachunek + ewidencja liczby godzin - zestawienie tabelaryczne przepracowanych godzin w każdym dniu realizacji umowy lub informacja o liczbie godzin - potwierdzane każdorazowo przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Podpisanie umowy zlecenia zobowiązuje przyjmującego zlecenie do dokonania określonej czynności np. usługa sprzątania, prowadzenia biura lub zajęć gimanstycznych, w zamian za określone świadczenie.
  • Załącznik nr 2 - oświadczenie do umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.
  • Załącznik nr 3 - informacja dotycząca  Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Załącznik nr 4 - deklaracja rezygnacji z PPK, lub w przypadku chęci przystąpienia do PPK wypełnić załącznik nr 5
  • Załącznik nr 5 - wniosek o  przystąpienie do PPK

 

Kontakt z nami

Działalność bieżąca i inwestycyjna rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
jbonikow@um.szczecin.pl
Irena Błachowiak
91 42-45-593
iblachow@um.szczecin.pl
Beata Wąsowska
91 42-45-417
bwasowska@um.szczecin.pl