Wyszukaj Komisję Wyborczą Szczecin

Dla każdego osiedla powołane zostaną Osiedlowe Komisje Wyborcze. UWAGA! Na terenie każdego osiedla znajduje się tylko jeden lokal wyborczy. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy danego osiedla głosują w tym samym miejscu. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 9 do 20.

Kontakt z nami

Działalność bieżąca rad osiedlowych
Joanna Bonikowska
91 42-45-173
Irena Błachowiak
91 42-45-593
Beata Wąsowska
91 42-45-417
Działalność inwestycyjna rad osiedlowych
Katarzyna
Wełyczko
91 42-45-628
Joanna
Nesterowicz
91 42-45-602